Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

sensual
6604 0f61
Reposted fromkaraibski karaibski viasalami salami

April 30 2015

sensual
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaserplesniowy serplesniowy
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
sensual
Chodzę i wymyślam różne rzeczy, w tramwaju, przy jedzeniu, w łóżku, słuchając. I nie wiem, co jest fantazją, a co realnym odczuciem.
— Barbara Rosiek
Reposted frompesy pesy viaemptywardrobe emptywardrobe
sensual
To,czego chcesz, przychodzi do Ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedobrze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromhavingdreams havingdreams viamayamar mayamar
sensual
0007 3745 500
sensual
8563 454b
Reposted fromhermina hermina viapijanygowniarz pijanygowniarz

April 29 2015

sensual
Moja refleksja jest taka, że ludzie są popierdoleni.
— Jakub Żulczyk - Ślepnąc od świateł
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagosiuuaam16 gosiuuaam16
sensual
6871 710c 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viagosiuuaam16 gosiuuaam16
sensual
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagosiuuaam16 gosiuuaam16
sensual
panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
Reposted fromdreamadream dreamadream viagosiuuaam16 gosiuuaam16
sensual
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagosiuuaam16 gosiuuaam16
9786 7e17
sensual
sensual
3814 fa34
sensual
Kto pierwszy zapomina jest najszczęśliwszy.
— "Burza" (telenowela)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaMagnolia11 Magnolia11
sensual
Reposted fromdobby dobby viagosiuuaam16 gosiuuaam16
2297 ced2 500
Reposted frommirowsky mirowsky viairrespective irrespective
sensual

April 28 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...