Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2014

sensual
2498 b641
t.co
Reposted fromgruetze gruetze vialuckyloser luckyloser
sensual
7925 bf01
Reposted fromojtam ojtam vialuckyloser luckyloser
sensual
3075 8e98 500

October 22 2014

sensual
Bardzo chcę wrócić. Do Ciebie. Aby dokończyć naszą rozmowę. I rozpocząć wiele innych.
— Janusz Leon Wiśniewski - ' Bikini '
Reposted fromwetryagain wetryagain viavouk vouk
sensual
Beznadziejność jest wtedy, gdy człowiek budzi się rano i nie wie, po co otworzył oczy.
— Alicja Róg
Reposted fromflesz flesz viavouk vouk
sensual
Przykro mi, że jestem tym, czym jestem.
— Stephen King – Zielona Mila
Reposted frompieprzycto pieprzycto viavouk vouk
sensual
Coś mam w środku spierdolone.  Na amen.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromMissMurder MissMurder viavouk vouk
sensual
5414 8c5d

October 10 2014

A Studio Ghibli food appreciation post.

[X]

sensual
8400 4487

October 07 2014

sensual
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
Reposted fromlifeless lifeless viavouk vouk
sensual
nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa,  których nie wypowiedział.
Reposted fromhole-love hole-love viavouk vouk
sensual
Z braku możliwości wyboru urodziłem się idiotą
— Krzysztof Ogonowski
Reposted fromnayantara nayantara viavouk vouk
sensual
Szkoda, że potrzeba całego życia, żeby się nauczyć, jak żyć.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavouk vouk
sensual
Nastroje ponure niczym burdel w poniedziałkowy poranek.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombleufi bleufi viavouk vouk
sensual
Mam takie niepoukładane życie miłosne. Zawsze zachowuję się jakbym była obojętna, ale tak naprawdę to umieram od środka.
— Before Sunset
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavouk vouk
sensual
Czasem patrzę na siebie, w lustrze, a nawet nie patrzę, tylko po prostu czuję, że gasną mi oczy. Ktoś wygasił mi oczy, jak reflektory w teatrze. Usta się śmieją, a oczy cierpią.
— agnieszka osiecka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viavouk vouk
sensual

To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.

— Ochocki, Vithren
Reposted fromyourtitle yourtitle viavouk vouk
sensual
5882 bf0c
Reposted frommisza misza viavouk vouk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.