Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

sensual
7650 2c21
sensual
Żyjemy i umieramy, a cała reszta to tylko złudzenie. Całe to gadanie o uczuciach i wrażliwości to jedno wielkie kurze łajno. Zmyślone, subiektywne, emocjonalne brednie. Nie ma duszy. Nie ma Boga. Są tylko decyzje, choroby i śmierć.
— Palahniuk
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny

April 27 2015

sensual
sensual
2087 fb14
Reposted frommisza misza viavertheer vertheer
sensual
7463 9f61 500
Reposted fromrol rol
sensual
4263 e4db
Reposted fromblackandblack blackandblack
8564 7853
Reposted fromLittleJack LittleJack viaEtien Etien
sensual
8967 fe3e
6225 437b 500
Reposted fromawhawkeye awhawkeye viasalami salami
8666 006d 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasalami salami
sensual
Instaggram
Reposted fromweightless weightless viaEmilie34 Emilie34

April 26 2015

sensual
uwolnić siebie od siebie- o to chodzi w zasadzie.
— Pih
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe

April 19 2015

sensual
Życie ze mną mnie męczy.

April 11 2015

sensual
1120 9ea8 500
sensual
9444 2c89 500
ludzie sypiają ze sobą
Reposted fromwhim whim viatysiace-mysli tysiace-mysli
sensual
Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty, zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
— Kathryn Harrison - Obnażona
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatysiace-mysli tysiace-mysli
sensual
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati - Pustynia Tatarów
Reposted fromnonserviam nonserviam viatysiace-mysli tysiace-mysli
sensual
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.