Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2014

A Studio Ghibli food appreciation post.

[X]

sensual
8400 4487

October 07 2014

sensual
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
Reposted fromlifeless lifeless viavouk vouk
sensual
nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa,  których nie wypowiedział.
Reposted fromhole-love hole-love viavouk vouk
sensual
Z braku możliwości wyboru urodziłem się idiotą
— Krzysztof Ogonowski
Reposted fromnayantara nayantara viavouk vouk
sensual
Szkoda, że potrzeba całego życia, żeby się nauczyć, jak żyć.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavouk vouk
sensual
Nastroje ponure niczym burdel w poniedziałkowy poranek.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombleufi bleufi viavouk vouk
sensual
Mam takie niepoukładane życie miłosne. Zawsze zachowuję się jakbym była obojętna, ale tak naprawdę to umieram od środka.
— Before Sunset
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavouk vouk
sensual
Czasem patrzę na siebie, w lustrze, a nawet nie patrzę, tylko po prostu czuję, że gasną mi oczy. Ktoś wygasił mi oczy, jak reflektory w teatrze. Usta się śmieją, a oczy cierpią.
— agnieszka osiecka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viavouk vouk
sensual

To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.

— Ochocki, Vithren
Reposted fromyourtitle yourtitle viavouk vouk
sensual
5882 bf0c
Reposted frommisza misza viavouk vouk
sensual
6219 4d14
Reposted frommisza misza viavouk vouk
sensual
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viavouk vouk
sensual
2045 1879
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viavouk vouk
sensual
5436 a853
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viavouk vouk
9780 012f
Reposted frommakswilczur makswilczur viavouk vouk
sensual
Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma
— Wisława Szymborska
Reposted fromesperer esperer viavouk vouk
sensual
to nie jest tak, że o Tobie zapomniałam. pamiętam bardzo dobrze. to nie jest tak, że nie chce z Tobą rozmawiać i życzyć Ci wszystkiego najlepszego. chce i to bardzo. ale nie moge, nie potrafie. przeprasza.
— nieradze.soup
Reposted fromnieradze nieradze viavouk vouk
8763 17c1 500
Reposted fromciarka ciarka viavouk vouk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.